Werking
“Back to the future” is scenarioplanning met behulp van theater. Het brengt wat ver weg ligt dichtbij: abstracte gegevens worden concreet gemaakt en krijgen een menselijk gezicht. Het appèl om tot actie over te gaan wordt daardoor onontkoombaar.

“Back to the future” wordt ingezet om een gezamenlijke visie en strategie te ontwikkelen met beoogde betrokkenen die samen een verantwoordelijkheid dragen voor de koers van hun organisatie, maar uiteenlopende ideeën, zorgen en prioriteiten hebben. Het werkt als een soort tijdmachine: in wat voor toekomst zien ze de organisatie terecht komen als ze nu niets veranderen; wat zou er aan die toekomst anders moeten zijn om deze zo wenselijk mogelijk te maken; en welke veranderingen moeten ze daarvoor dus nu doorvoeren?

Te verwachten effecten
Naast de algemene effecten van “high-impact” interventies (bewustwording, verbinding en actieve betrokkenheid) levert “back to the future” in het bijzonder het volgende op:

  • “sense of urgency”;
  • bestuurlijke eensgezindheid;
  • bewustzijn van ketensamenhang en omgevingsimpact;
  • maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef en ownership;
  • ervaren van nieuw gezamenlijk potentieel.

Meer informatie over “back to the future” vindt u in het hoofdstuk “Toekomsttheater” in het boek Theaterinterventies: 12 technieken voor veranderen zonder weerstand.

Terug naar het overzicht