Werking
Brain-training is een levend laboratorium. Deelnemers oefenen in gesimuleerde praktijksituaties vaardigheden op een acteur, die hun feedback geeft over de uitwerking. Ze krijgen daardoor inzicht in hoe ze overkomen, welke sterke punten ze kunnen benutten en welke valkuilen ze moeten vermijden om die vaardigheden in de praktijk met succes in te zetten. Doordat ze de simulaties grotendeels zelf kunnen vormgeven, sluiten deze zowel nauw aan op de praktijk als op hun individuele behoeften.

Brain-training wordt ingezet om beoogde betrokkenen zich in korte tijd en zonder afbreukrisico specifieke vaardigheden eigen te laten maken die de nieuwe situatie van hen vraagt. Het werkt als een soort hogedrukpan, waarin ze al uitproberend hun eigen recepten ontwikkelen om die vaardigheden effectief in praktijk te brengen: wat zetten ze in, en op welke manier, om het beoogde resultaat te bereiken?

Te verwachten effecten
Naast de algemene effecten van “high-impact” interventies (bewustwording, verbinding en actieve betrokkenheid) levert brain-training in het bijzonder het volgende op:

  • individuele sprongen in effectiviteit;
  • ruimer perspectief op het eigen werk en begrip voor anderen;
  • zelfvertrouwen, zelfstandige gerichtheid op leren en ontwikkelen en focus op ‘wat werkt’;
  • concrete aanknopingspunten voor verdere ontwikkeling;
  • keuzebesef en waardering voor diversiteit;
  • (bij groepsgewijze training:) peer-learning en teambuilding.

Meer informatie over brain-training vindt u in het hoofdstuk “Theater in training en coaching” in het boek Theaterinterventies: 12 technieken voor veranderen zonder weerstand.

Terug naar het overzicht