Werking
Bij dramatiseren onderzoeken èn verbeteren samenwerkende betrokkenen de situatie, de rol en het functioneren van het team dat zij met elkaar vormen. Dit doen ze aan de hand van een gedramatiseerde uitbeelding van het team zelf, de hen omringende partijen en zelfs abstracte zaken. Zo krijgen betrokkenen zicht op de verhoudingen rondom hen en wat hun plek en rol is, waardoor zich nieuwe oplossingen kunnen aandienen.

Dramatiseren wordt ingezet om te verhelpen dat een team in een veranderende organisatie uit zijn kracht is geraakt: het worstelt met zijn plek, rol of doel, ontwikkelt een wij-zij-perspectief en/of trekt een slachtofferrol naar zich toe. Het werkt als een levend diorama van het sociale systeem rond het team, dat overzicht geeft: waar zijn ‘lekken en blinde vlekken’ ontstaan waarop het team ongemerkt leegloopt, en wat voor ‘renovatiewerk’ heeft het dus te doen om weer in zijn kracht te komen?

Te verwachten effecten
Naast de algemene effecten van “high-impact” interventies (bewustwording, verbinding en actieve betrokkenheid) levert dramatiseren in het bijzonder het volgende op:

  • totaalbeeld;
  • omkering van perspectief en besef van wederkerigheid;
  • ketenbesef en systeemdenken;
  • empowerment;
  • aanknopingspunten voor actie;
  • hernieuwing van rolbesef en trots.

Meer informatie over dramatiseren vindt u in het hoofdstuk “Organisatiedrama” in het boek Theaterinterventies: 12 technieken voor veranderen zonder weerstand.

Terug naar het overzicht