Werking
Opstellen brengt de zogenoemde systemische dynamieken van een organisatie aan het licht en helpt betrokkenen die bij te sturen. Het maakt een ongrijpbaar aspect van de werkelijkheid van een organisatie tastbaar. Dat opstellen zich daarbij slechts spaarzaam van cognitieve ratio bedient, maakt het als interventie des te effectiever.

Opstellen wordt ingezet om de bron te achterhalen van zich herhalende, ongewenste patronen in het functioneren van de organisatie en om deze te verhelpen. Het werkt als een soort röntgenscan van het sociale systeem in en rond de organisatie. Deze brengt diepgewortelde patronen aan het licht, waarvan zelfs de betrokkenen zich niet bewust waren: wat speelt er allemaal onder de oppervlakte, en wat is er nodig om het recht te zetten?

Te verwachten effecten
Naast de algemene effecten van “high-impact” interventies (bewustwording, verbinding en actieve betrokkenheid) levert opstellen in het bijzonder het volgende op:

  • gezamenlijke beeld van het krachtenveld;
  • “dichten van het lek”;
  • (eer)herstel, verzoening en opschoning;
  • hervonden kracht;
  • “levend lab”;
  • verdieping van organisatiecultuur.

Meer informatie over opstellen vindt u in het hoofdstuk “Organisatieopstellingen” in het boek Theaterinterventies: 12 technieken voor veranderen zonder weerstand.

Terug naar het overzicht