Werking
Bij spiegelen kijkt een organisatie via een theatervoorstelling naar zichzelf en trekt lering uit wat ze in die spiegel ziet. Spiegelen daagt uit tot gezamenlijk zelfonderzoek, zonder zondebokken aan te wijzen. De belangrijkste uitwerking, naast concrete actiepunten, is het doorbreken van impasses en blokkades, waardoor de beoogde betrokkenen ter plekke een (nieuwe) start maken met echt “samen-werken”.

Spiegelen wordt ingezet om gezamenlijke, actieve betrokkenheid teweeg te brengen bij collega’s die denken dat een problematische situatie nauwelijks veranderbaar is of door “de anderen” veroorzaakt en in stand gehouden wordt. Het werkt als een soort veilige lachspiegel: in wat voor impasse houden ze elkaar gevangen, en wat kan ieder van hen dus doen om deze te doorbreken?

Te verwachten effecten
Naast de algemene effecten van “high-impact” interventies (bewustwording, verbinding en actieve betrokkenheid) levert spiegelen in het bijzonder het volgende op:

  • erkenning en legitimering;
  • ketenbewustzijn en gezamenlijke probleemanalyse;
  • gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid;
  • nieuwe start, wij-gevoel en samenwerking;
  • concrete veranderacties met maximaal draagvlak;
  • kiem van een verandercultuur.

Meer informatie over spiegelen vindt u in het hoofdstuk “Spiegeltheater” in het boek Theaterinterventies: 12 technieken voor veranderen zonder weerstand.

Terug naar het overzicht