Werking
Bij team-dreaming vinden afzonderlijke betrokkenen zichzelf uit als team, door samen te verbeelden wat hen bindt. De resulterende film- of toneelproductie is een “besmettelijk” communicatiemiddel dat het verandertraject helpt opschalen naar andere beoogde betrokkenen. Een grote meerwaarde ligt daarnaast in het maakproces: in korte tijd en met beperkte middelen samen “uit niets iets” creëren, over een onderwerp dat voor allen van belang is.

Team-dreaming wordt ingezet om bevlogen samenwerking teweeg te brengen tussen collega’s die elkaar nodig hebben om in de nieuwe situatie een gezamenlijke taak te kunnen vervullen. Het werkt als een soort katalysator op groepsniveau van al wat hen individueel met die taak verbindt. De beoogde betrokkenen vinden zichzelf al doende uit als team: wie zijn ze met elkaar, welk potentieel hebben ze samen, en hoe zien ze hun gezamenlijke taak voor de organisatie?

Te verwachten effecten
Naast de algemene effecten van “high-impact” interventies (bewustwording, verbinding en actieve betrokkenheid) levert team-dreaming in het bijzonder het volgende op:

  • groepsidentiteit;
  • gezamenlijke visie;
  • samenwerking;
  • verantwoordelijkheid en discipline;
  • trots;
  • “besmettelijk” communicatiemiddel.

Meer informatie over team-dreaming vindt u in het hoofdstuk “Teambuilding met drama” in het boek Theaterinterventies: 12 technieken voor veranderen zonder weerstand.

Terug naar het overzicht