Werking
Terugspelen verbindt allen, door naar één te luisteren: persoonlijke ervaringen van individuele betrokkenen worden op het podium theatraal verbeeld. Het erkent deze in wat ze hebben meegemaakt en roept, over verschillen in achtergrond, ervaringen en opvattingen heen, herkenning op bij de andere betrokkenen.

Terugspelen wordt ingezet om de band te bevestigen tussen deelnemers onderling én tussen hen en de veranderende organisatie. Het geeft een beeld van de stand van zaken, waarin deelnemers elkaar aandacht en erkenning geven voor individuele, maar universeel herkenbare verhalen over wat ze in de organisatie meemaken en hoe ze daarmee omgaan.

Zo onderstrepen ze de band met elkaar, met de organisatie en met het proces waarin ze samen verkeren: wat zijn de verhalen die enkelen onder hen kunnen vertellen, maar die ook de anderen herkennen, en die hen dus allen raken en verbinden?

Te verwachten effecten
Naast de algemene effecten van “high-impact” interventies (bewustwording, verbinding en actieve betrokkenheid) levert terugspelen in het bijzonder het volgende op:

  • opening van zaken;
  • versterking van sociale cohesie;
  • trots;
  • gezamenlijk inzicht, steun en verwerking;
  • legitimering en vereffening;
  • schone lei, nieuwe start en hernieuwde goodwill.

Meer informatie over terugspelen vindt u in het hoofdstuk “Terugspeeltheater” in het boek Theaterinterventies: 12 technieken voor veranderen zonder weerstand.

Terug naar het overzicht