Werking
Een themashow is infotainment: een show die informeert terwijl hij entertaint. Beoogde betrokkenen maken op een onderhoudende manier kennis met nieuwe aspecten van een werkgerelateerd thema; in zeer korte tijd, en zo nodig in grote groepen tegelijk. De informatie die een themashow overdraagt is vooral instruerend, met een hoog ‘how-to’-gehalte. Hij roept doorgaans geen verdiepende vragen op, maar houdt het simpel en leuk.

Themashows worden ingezet om beoogde betrokkenen op een laagdrempelige manier te informeren en te instrueren rond een bepaald thema. Ze werken als een soort fruitmand: ieder pakt dat wat van zijn persoonlijke gading is, maar krijgt toch de veelkleurigheid van het geheel mee. Daardoor beklijft bij de deelnemers hoe het abstracte thema concreet wordt in kennis en gedrag: wat moeten ze allemaal weten en kunnen om het thema toe te passen in hun werk?

Te verwachten effecten
Naast de algemene effecten van “high-impact” interventies (bewustwording, verbinding en actieve betrokkenheid) levert een themashow in het bijzonder het volgende op:

  • leerplezier;
  • concreet inzicht en affiniteit;
  • besef van eigen invloed;
  • actiegerichtheid;
  • referentiepunt voor borging;
  • vertrekpunt voor verdere toepassing en ontwikkeling.

Meer informatie over themashows vindt u in het hoofdstuk “Themashow” in het boek Theaterinterventies: 12 technieken voor veranderen zonder weerstand.

Terug naar het overzicht