Werking
Bij zelfregie zitten de beoogde betrokkenen zelf “aan de knoppen”. Ze vertellen acteurs precies wat die moeten doen om een situatie rond hun nieuwe manier van werken tot een goed einde te brengen.

Al pratend over de benodigde aanpak, ontdekken de deelnemers hoe hun mening daarover nauw verbonden is met zaken als rolopvatting, waarden en dilemma’s, en raken ze ook daarover met elkaar in gesprek. Zelfregie leidt hen zo veilig en laagdrempelig naar de grondslagen van hun dagelijkse manier van werken – èn van de nieuwe manier van werken.

Zelfregie wordt ingezet om betrokkenen zelf vorm en inhoud te laten geven aan de manier van werken die de nieuwe situatie van hen vraagt. Het werkt als een soort windtunnelmodel, dat ze voortdurend bijstellen en opnieuw testen: welke elementen moet hun manier van werken bevatten, en in wat voor samenstelling, om het beoogde resultaat te bereiken?

Te verwachten effecten
Naast de algemene effecten van “high-impact” interventies (bewustwording, verbinding en actieve betrokkenheid) levert zelfregie in het bijzonder het volgende op:

  • herkenning en plezier;
  • bespreekbaarheid en veiligheid;
  • bevestiging en erkenning;
  • gezamenlijke richtlijn;
  • individuele adoptie;
  • aanknopingspunten voor verdere ontwikkeling.

Meer informatie over zelfregie vindt u in het hoofdstuk “Regietheater” in het boek Theaterinterventies: 12 technieken voor veranderen zonder weerstand.

Terug naar het overzicht