Het Expertisecentrum Organisatie-interventies streeft ernaar op of via deze website steeds correcte en actuele informatie te verstrekken. Het kan echter niet garanderen dat de informatie juist is op het moment dat deze wordt ontvangen.

Het Expertisecentrum Organisatie-interventies is niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden op deze website. Informatie die essentieel is voor de gebruiker, dient te allen tijde door gebruiker zelf gecontroleerd te worden. Ook is het Expertisecentrum Organisatie-interventies niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie. Mocht u op deze site informatie tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan wordt u verzocht dit kenbaar te maken via het e-mailadres info@interventies.info.

Alle rechten op deze website en al wat gebruikers via deze ontvangen, waaronder auteursrechten, berusten bij het Expertisecentrum Organisatie-interventies.