ECo-i staat voor consequente toepassing van ‘best practices’. Het werk van het expertisecentrum is niet gebaseerd op de waan van de dag of commerciële motieven, maar op beproefde methoden en technieken met bewezen effecten. Een Raad van Advies ziet toe op de deugdelijkheid van het werk.

Mocht u als opdrachtgever desondanks aannemelijk kunnen maken dat door ECo-i in uw opdracht verrichte werkzaamheden niet hebben bijgedragen tot het beoogde doel, dan restitueert ECo-i uw kosten.

Zie verder de Algemene Voorwaarden.