Kop eraf of kop op: van ‘burning platform’ naar ‘next practice’

Door op 18 aug 2014 in Blog | Geen Reacties

“Herhaal je boodschap vaak, dan blijft-ie beter hangen”, is een klassiek credo onder veranderaars.
Klassiek, maar niet per se juist. Over macht, liefde en verbindende verhalen…

in_love_with_the_guillotine_by_celestialanachronism-d4ndsu5

 

Waargebeurd
In de vakantie las ik o.a. een boek over de Franse Revolutie, en daarna Power & Love, een strategie voor blijvende verandering van Adam Kahane. De combinatie is een aanrader voor elke veranderaar: het spannende, waargebeurde verhaal van een grote omwenteling, en daarna de analyse.

‘Power’, ‘love’ en verhalen
Volgens Kahane, één van de grondleggers van ‘Theory U’, vraagt elke duurzame verandering om een periode van merkbaar evenwicht tussen het vermogen van betrokkenen om doelen te bereiken (‘power’) én de wil om te verbinden (‘love’): “Dat én de illustratieve verhalen kunnen ons helpen om te zien waar we staan en wat we vervolgens kunnen doen.”

Brood en cake
Die verhalen illustreren de oude of de nieuwe situatie. Ze kunnen het veranderproces versnellen of vertragen.
Een voorbeeld is het verhaal van Marie Antoinette, die hoorde dat het volk in opstand kwam omdat het geen brood had en daarop verbaasd uitriep: “Als ze geen brood hebben, dan eten ze toch cake!” Het illustreert het totale gebrek aan begrip bij de heersers voor de noden van het volk.
Veel macht, weinig liefde. Waargebeurd of niet: het zal vaak zijn herhaald, en velen hebben geïnspireerd om in opstand te komen.

Vrijheid, gelijkheid en broederschap
Marie Antoinette eindigde onder de guillotine – ook een staaltje van veel macht en weinig liefde. De gedroomde nieuwe situatie was nog ver weg.
Maar in de loop der jaren, na bloedige Terreur en Keizer Napoleon (een soort sterke interim), bleek dat er toch een blijvende verandering was ontstaan. Het oude machtsblok van koning, kerk en adel kwam niet meer terug.
Naast ‘power’ ontstond ‘love’: over rangen en standen heen vonden steeds meer mensen elkaar in het ideaal van vrijheid, gelijkheid en broederschap. Een nieuw verhaal, dat mensen verbond en in beweging bracht, werd langzaam maar zeker zichtbaar.

‘Burning platform’
Dichter bij huis, in organisaties in transitie, kennen we allemaal de verhalen die maar blijven rondzingen. Vertragende verhalen over vroegere mislukkingen, als illustraties van een overtuiging dat het allemaal tóch nooit zal werken. En als reactie of anticipatie daarop: veranderboodschappen vol ‘burning platforms’, die evengoed zorgvuldig de échte hete hangijzers vermijden.

‘Next practice’
Met Kahane in de hand kun je je als veranderaar óók van die laatste afvragen hoe effectief ze zijn. Je kunt beter op zoek gaan naar díe praktijkvoorbeelden waarin het nieuwe al zichtbaar is; hoe klein ook. Breng dát verhaal steeds weer. Niet als alarmerend ‘burning platform’, maar als inspirerende ‘next practice’.
Want daar halen mensen ‘power and love’ uit – in gebruikelijker woorden: (zelf-) vertrouwen en inspiratie. Zo is een verandering leiden in feite het zichtbaar maken van het nieuwe dat zich aandient.

Wendela Kloosterman
interventie-expert ECo-i

ACTIE: voor uw ervaringen een gratis advies op maat!

Wat voor verhalen vertelt u, en op welke manier? Welke momenten ziet u in de praktijk waarin het nieuwe zichtbaar wordt?  En wat doet u om die voorbeelden door te geven?
Wij willen uw verhaal graag horen!
De meest verrassende of opmerkelijke reactie honoreren wij met een gratis advies op maat. Een adviseur van ECo-i praat met u over een verandertraject waarbij u betrokken bent en brengt een gratis en vrijblijvend maatwerkadvies uit over de toe te passen high-impact interventies.

Reageer