De vraag
Organisatieveranderaars worstelen sinds jaar en dag met wat zij “weerstand tegen verandering” zijn gaan noemen. Om dit hardnekkige verschijnsel het hoofd te bieden, zijn in de loop der decennia alle redelijkerwijs te bedenken interventies uitgeprobeerd – met uiterst mager resultaat.

Het antwoord
Het antwoord kwam dan ook uiteindelijk van interventies die niet zozeer werden bedacht als wel ontdekt.
High-impact interventies kenmerken zich door hun werkzaamheid op het niet-rationele domein, dat in veranderprocessen onderhuids vaak de schijnbaar rationele uitwisselingen regeert. Net als bijvoorbeeld spel, theater en improvisatie, brengen ze betrokkenen daartoe in interactie met levensechte ‘testversies’ van de werkelijkheid zoals zij die ervaren: enacted reality (ER).

Onbekend en onbemind
Ondanks de spectaculaire resultaten in ruim een kwart eeuw toepassing, genieten high-impact interventies nog steeds weinig bekendheid. Het aanbod is onoverzichtelijk, en publicaties die veranderaars de weg kunnen wijzen zijn schaars – het eerste boek is nog maar enkele jaren geleden verschenen.
Ook bezien veel veranderaars high-impact-interventies met argwaan. De associaties met ‘niet-rationeel’ en entertainment zorgen voor een niet-serieus aureool.
Terecht is dat niet. Juist high-impact interventies kunnen niet zonder een methodische aanpak, gespecialiseerd vakmanschap en gedegen maatwerk. Ook daarin verschillen ze in de praktijk helaas van klassieke interventies, die nog te vaak willekeurig, los van de specifieke context en zonder aandacht voor het natraject worden toegepast.

Consequenties
De gevolgen zijn aanzienlijk. Nog steeds eindigen talloze verandertrajecten onnodig in weerstand en impasse, die met een welgekozen, vakkundig uitgevoerde en goed ingebedde high-impact interventie succesvol hadden kunnen zijn. Afgezien van wat dit de betreffende organisaties en de maatschappij kost, betekent het voor de betrokkenen persoonlijk een groot verlies van welbevinden, perspectief en plezier in het werk.

Om aan deze situatie het hoofd te bieden, is de stichting Expertisecentrum Organisatie-interventies (ECo-i) in het leven geroepen.

Lees meer over het expertisecentrum ECo-i
Quickscan: test gratis uw eigen verandertraject