Het Expertisecentrum Organisatie-interventies (ECo-i) stelt zich ten doel veranderingen in organisaties beter, sneller en makkelijker te laten verlopen, in het belang van alle betrokkenen. Dit wil het bereiken door de bekendheid, de kwaliteit en de schaal en professionaliteit van toepassing van high-impact interventies te bevorderen.

ECo-i is een stichting zonder winstoogmerk. In zijn werk hanteert ECo-i de volgende uitgangspunten:

  • methodisch werken op basis van onderzoek en evidence-based practice;
  • respect en compassie voor mensen in situaties van verandering, ongeacht hun positie of opstelling;
  • nieuwsgierigheid naar de ervaring van de situatie door betrokkenen zelf;
  • veronderstelling van complementariteit van verschillende perspectieven;
  • vertrouwen in het gezamenlijk veranderpotentieel van betrokkenen.

ECo-i verricht onder andere de volgende activiteiten:

  •  het selecteren en ontwikkelen van zogenoemde high-impact  interventievormen;
  • het verlenen van verander- en interventiekundig advies;
  • het bemiddelen van interventie-experts en veranderkundige trajectbegeleiders;
  • het voorbereiden en uitvoeren van maatwerkinterventies;
  • borging van bereikte veranderresultaten.

Daarnaast verstrekt ECo-i informatie over organisatieverandering. In 2013 zal ECo-i een aantal themadagen verzorgen, een opleiding interactieve interventiekunde starten en publiceren over eigen onderzoek.

ECo-i is er voor iedereen met een beroepsmatige interesse in organisatieverandering. Het vindt zijn opdrachtgevers onder niet alleen bestuurders, managers en interimmers, maar ook onder consultants, HRM-ers, facilitators, team-coaches en trainers.
De gratis nieuwsbrief, die eenmaal per kwartaal verschijnt, is voor velen een prettige en laagdrempelige manier om geïnformeerd te blijven over de activiteiten van ECo-i.

Vanzelfsprekend is ECo-i ook te vinden op LinkedIn en Facebook. Op LinkedIn bent u bovendien welkom in onze discussiegroep over veranderen zonder weerstand.
Tip: om à la minute op de hoogte te blijven, kunt u ECo-i volgen op Twitter!

Lees over de visie van ECo-i