De Raad van Advies bestaat uit gelouterde onderzoekers en adviseurs. Deze adviseren het bestuur gevraagd en ongevraagd. Ze waken over de kwaliteit van het werk van het expertisecentrum en de gebruikte methoden en technieken.

Drs. M. HosemannDrs. Marc Hosemann
Onafhankelijk bestuursadviseur

voorzitter

 

 

 

Prof.Dr. W.A. HafkampProf. Dr. Wim A. Hafkamp
Hoogleraar Sociale Wetenschappen EUR
Voorzitter RvB en wetenschappelijk directeur Nicis Insitute

lid

 

 

 

Prof.Dr. R.Th.A.J. Leenders

Prof. Dr. Roger Th.A.J. Leenders
Hoogleraar Netwerken in Organisaties UvT
Directeur Kato Management & Advies

lid

 

 


Lees over de visie van ECo-i