Het bestuur is verantwoordelijk voor het algehele beleid van de stichting:

Marck Oostra
Louise ArnoldBik

Het bestuur wordt waar nodig ondersteund door de Raad van Advies.

De kern van het expertisecentrum vormen de interventie-experts:

Louise Arnold Bik
Hugo Vos
André Besseling
Wendela Kloosterman
Carole Beelen
Marco Tankink

Elk gerenommeerd in hun eigen specialisme, verzorgen deze professionals de maatwerkinterventies in de verandertrajecten van onze opdrachtgevers. Daarnaast beheren, ontwikkelen en testen zij bestaande en nieuwe high-impact interventievormen.

Per verandertraject is één van de veranderkundig adviseurs belast met de advisering, coördinatie, procesbegeleiding en borging:

Marck Oostra
Louise Arnold Bik
Saskia de Vries
Steven Snepvangers

Waar nodig of gewenst bemiddelt ECo-i een geschikte en beproefde procesbegeleider. De adviseurs en de bemiddelde procesbegeleiders zijn ervaren vakmensen, die thuis zijn in zowel klassieke veranderbegeleiding als in de toepassing van interactieve interventies.
Ook indien u als opdrachtgever voor verschillende trajecten diensten van ECo-i betrekt, streeft ECo-i ernaar u steeds dezelfde adviseur toe te wijzen. Zo heeft u in uw adviseur een vast en vertrouwd aanspreekpunt.

Lees over de visie van ECo-i