Overvallen of samenwerken? Enacted reality ‘on the spot’

Door op 8 sep 2015 in Blog | Geen Reacties

“We moeten ons idee perfect uitwerken, anders kunnen we de uitvoerenden niet overtuigen.” Aan het woord is een technisch expert in een veranderprojectgroep. “Zo niet, dan gebeurt hetzelfde als bij eerdere initiatieven: je hoort er niks meer van.”
In deze woorden klinkt, naast een enorm gevoel van verantwoordelijkheid, pijnlijke ervaring door. Maar bovenal is deze expert ervan overtuigd dat het superieure idee het verschil gaat maken.
Deze veranderprojectgroep had verzocht om meer kennis (!) over het implementeren van veranderingen.

Overval

 

Valkuil
De overtuiging dat “de anderen” moeten worden overtuigd, is wijdverbreid. Helaas: het is ook één van de oorzaken van stagnatie. Hoe laat ik deze mensen dat inzien zónder zelf in dezelfde valkuil te stappen? Elk argument van mij zal immers onherroepelijk leiden tot tegenargumenten en discussie of ik hun situatie wel begrijp.

Experiment met enacted reality
Stante pede ontstaat een speed-experiment.
Marinus vindt het goed om even ‘Johan’ te zijn. Zelf speel ik net zo’n expert als zijzelf zijn.
De expert gaat ‘Johan’ aanspreken om een verandering te implementeren.

Test 1:
Expert: “Hoi Johan, mag ik even storen. Luister, we weten dat in jullie werk dingen fout gaan en er van alles beter kan. Daarom hebben we een geweldige oplossing uitgedacht, die ik je nu ga uitleggen.”
Meteen zien alle aanwezigen ‘Johan’ verstrakken en naar achter schuiven op zijn stoel, met zijn armen over elkaar, stevig tegen de borst.
Ik stop het spel. Op de vraag hoe de benadering door de expert voor ‘Johan’ is, mompelt Marinus: “Nou, ik ben wel benieuwd naar dat geweldige idee…” Zijn toon is echter afhoudend, en hij bevestigt ruiterlijk dat er een zweem van cynisme in zit: “laat maar zien dan; het zal mij benieuwen!”.

Nu test 2:
Expert: “Ha Johan, hoe gaat het…… Ik heb gehoord dat er in jullie werk dingen fout gaan en er van alles beter kan. Daar heb jij natuurlijk de nodige ervaring mee en je hebt er vast over nagedacht. Heb je tijd om daar samen naar te kijken….?.”
We zien het gezicht van ‘Johan’ ontspannen en opener worden. Hij knikt mee, buigt wat naar voren, en zit beweeglijk en relaxed op zijn stoel; klaar om zijn eigen inzichten naast die van de ‘expert’ te leggen.

Het verandertraject
De boodschap komt aan: niet één briljant idee, maar het samenbrengen van verschillende perspectieven is wat voor verandering zorgt.
Marinus heeft meteen vragen aan zijn collega’s: “Hoe ervoeren jullie gisteren de presentatie van mijn voorstel?” Hij had er hard aan gewerkt en is nog steeds teleurgesteld over hun lauwe reacties. Na enige reflectie komt het antwoord: met veel moeite hadden ze eerder afspraken gemaakt waarmee ze zouden doorgaan. Marinus’ totaal nieuwe plan kwam als een overval: “Naar de inhoud hebben we niet eens serieus gekeken.”
Marinus knikt begrijpend. “Die paar minuten als ‘Johan’ zullen me altijd bijblijven”. Ook bij zijn collega’s vallen nu kwartjes. De projectgroepleden besluiten dat ze de gewenste verandering in interactie met de betrokkenen gaan aanvliegen. Ze beseffen dat dat ook betekent dat hun oorspronkelijke plan zal veranderen.

Ook ú, lezer, wil ik niet overtuigen. Wel ben ik benieuwd hoe u aankijkt tegen deze stelling:
“Draagvlak voor elk veranderinitiatief start bij het serieus nemen van alle ervaring en kennis van alle betrokkenen; met name van diegene die het moeten gaan uitvoeren of de gevolgen ervaren.”
De meest verrassende of opmerkelijke reactie honoreren wij met een gratis advies op maat. Een adviseur van Interventies.info praat met u over een verandertraject waarbij u betrokken bent en brengt een gratis en vrijblijvend maatwerkadvies uit.

Reageer