Het Expertisecentrum Organisatie-interventies respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn websites en draagt er zorg voor dat eventuele persoonlijke informatie die u hem wordt verschaft altijd vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.

Bij uw bezoek aan dee website vindt geen automatische registratie van uw gegevens plaats. Indien u zelf een expliciet daartoe bestemd formulier invult op deze website kunt u daarin uw contactgegevens achterlaten, die uitsluitend gebruikt zullen worden voor de nadere uitwisseling van informatie.
U heeft te allen tijde recht op inzage, wijziging of verwijdering van uw geregistreerde gegevens. Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacybeleid, dan kunt u die richten aan vraag@interventies.info.

Het Expertisecentrum Organisatie-interventies behoudt zich het recht voor deze privacy-verklaring aan te passen indien wijzigingen in het beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.