Klaar voor de toekomst…?

Accountant aan zet!

Werkt u in de accountancy? Voelt u verantwoordelijkheid voor een succesvol voortbestaan van uw kantoor, en zet u vraagtekens bij wat daarvoor zoal belangrijk zou zijn?
Met ‘Accountant aan zet‘ vindt u zelf de antwoorden. Samen met uw naaste collega’s; op maat voor uw kantoor.

Accountant aan zet

Nieuwe tijden, nieuwe eisen.

Het accountancy-landschap verandert in hoog tempo.

 • Steeds meer klanten willen voor geleverde diensten in plaats van voor gewerkte uren betalen.
 • Naast het opmaken van hun jaarstukken, verlangen veel klanten advies, verantwoording en een transparant werkproces.
 • Nieuwe medewerkers hebben nieuwe verwachtingen van werk, werkomgeving en loopbaanperspectief.
 • Overheden en banken stellen nieuwe eisen, onder andere aan de rapportage.
 • ICT-bedrijven en adviesbureaus komen met nieuwe producten en diensten.

Kortom: er is veel reuring. En de noodzaak van goede resultaten blijft!

Wat te doen – en wat vooral niet?

Voor geld is van alles te koop: van dure adviezen en zwaar opgetuigde managementcursussen tot ingewikkelde software-pakketten.
Maar wat heeft úw kantoor precies nodig met het oog op de toekomst? En wie gaat zorgen dat dát er komt?

De beste antwoorden heeft u zelf in huis.

In de dagelijkse drukte komt het niet snel tot een goede gedachtewisseling; met klanten en derden, of tussen collega’s onderling.
‘Accountant aan zet’ ondervangt de gevolgen van dit gemis. Het brengt de meest cruciale kennis, kunde en motivatie om uw kantoor toekomstbestendig te maken bijeen: die van de betrokkenen zélf.

Wat biedt ‘Accountant aan zet’?

‘Accountant aan zet’ geeft u overzicht over wat voor úw kantoor aan de orde is. Geen algemeenheden, maar specifieke feiten en verbanden. Niet uit de ivoren toren, maar uit de praktijk van u en uw collega’s.
In een tijdsbestek van drie uur brengt u alles in kaart. U analyseert, trekt conclusies en bepaalt de koers. Samen met de betrokkenen zelf; zodat alles op tafel komt, en alle klokken gelijk staan op weg naar de toekomst.

Zó werkt het.

 1. Een kantoorteambegeleider belt u op voor een intake.
  In maximaal een uur tijd inventariseert zij met u welke thema’s voor uw kantoor aan de orde zijn, wie daarover zouden moeten meedenken, en wanneer dat zou moeten gebeuren.
 2. De begeleider bereidt een intensieve sessie op maat voor.
  Voor op een heidag, of gewoon op kantoor. Met alleen de vennoten, of tevens met de accountants en medewerkers. Tijdens kantooruren, of in de avond. Uw wensen zijn leidend.
 3. De sessie vindt plaats.
  In drie uur tijd helpt de begeleider de deelnemers zélf de relevante toekomstthema’s tegen het licht te houden. Met dynamische confrontaties tussen verschillende stakeholderperspectieven, scheiden u en uw collega’s het kaf van het koren. Op basis van heldere feiten, en volgens bewezen methoden.
 4. Het oogsten begint ter plekke.
  1. Er resulteert een gemeenschappelijke visie: wat is voor dít kantoor de efficiëntste manier om de toekomst zeker te stellen?
  2. Daaruit vloeien noodzakelijke acties voort: wat moet er concreet gebeuren, wanneer, en hoe?
  3. Er is een unanieme ambitie ontstaan om aan de slag te gaan: iedereen doet mee.
 5. Verslaglegging en nazorg.
  U ontvangt een overzichtelijk, gebruiksgericht verslag van de bijeenkomst, met overzichten van thema’s, actiepunten, afspraken en planning. De begeleider houdt van tijd tot tijd vinger aan de pols. Waar nodig helpt zij u de vaart erin te houden.

Uw rendement op een rijtje.

Met ‘Accountant aan zet’ maakt u resoluut een einde aan de onzekerheid van koffiedikkijken. Uw kantoor krijgt zélf het heft in handen.

 • De toekomst is een concreet project. “Namen en rugnummers” zijn bekend, zowel binnen als buiten het kantoor.
 • U doet het sámen. Iedereen maakt zich medeverantwoordelijk om de gewenste toekomst waar te maken.
 • Resultaat staat centraal. Uren en Euro’s worden alleen besteed aan zaken die blijvend bijdragen aan kwaliteit, continuïteit en rendement.
 • Plezier in presteren. Collega’s werken optimaal samen – met elkaar, met klanten en met andere stakeholders.
 • Een eigen gezicht. Uw kantoor onderscheidt zich in de branche, op een unieke en aantrekkelijke manier. Klanten én medewerkers verbinden zich er duurzaam mee.

De kosten.

Een maatwerksessie ‘Accountant aan zet’ kost €3.250; exclusief eventuele accommodatie en exclusief 21% BTW, bij maximaal 15 deelnemers.

Onafhankelijk en beproefd.

‘Accountant aan zet’ is een initiatief van Interventies.info (Stichting Expertisecentrum Organisatie-interventies – ECo-i), het kennisinstituut bij uitstek voor high-impact interventies en interactieve verandering in organisaties. De aan Interventies.info verbonden experts zijn leidend in hun vakgebied. De technieken die zij toepassen en adviseren worden steeds aangepast aan de laatste inzichten.
Uw begeleiders, Louise Arnold Bik en Carole Beelen, zijn prominente experts in de toegepaste werkwijze. De door hen ontwikkelde methodiek heeft al talloze kantoren, van klein tot Big Four, een succesvolle eigen weg naar de toekomst gewezen.

Louise ArnoldBik is bestuurslid en adviseur verandering en educatie van Interventies.info / ECo-i. Ze begeleidt sinds 1990 uiteenlopende organisaties, teams en individuen in hun verander- en ontwikkelprocessen. Louise levert in nationale en internationale netwerken een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de systeembenadering, waarvan ze één van de pioniers is.

 

Carole BeelenCarole Beelen heeft ruim twintig jaar ervaring in het begeleiden van groepen in verander- en ontwikkeltrajecten, en is als voormalig jeugdtoptennisser bovendien een meester in het trainen van vaardigheden bij professionals. De veranderenergie die Carole in een groep losmaakt zorgt voor collectieve denk- en daadkracht. De verandering wordt daardoor een succes waarin elk groepslid zijn eigen bijdrage herkent.

Geïnteresseerd?

Dan bent u aan zet! Bel 035-8875433 of mail naar accountancy@interventies.info.
Wij bekijken graag met u de mogelijkheden.

Neem contact op!