Verhalen doen ertoe – maar wat doet storytelling?

Door op 11 okt 2013 in Blog | Geen Reacties

In ‘organisatieveranderland’, en in het bijzonder bij overheden, is storytelling op dit moment “hot”. Gemeenten, de Nationale Politie, ministeries en zelfs de Verenigde Naties: overal vertellen leidinggevenden en medewerkers elkaar verhalen om opnieuw te ontdekken wie ze als organisatie zijn, waar ze voor willen staan, en wat ze dus te doen hebben. Hoe effectief is dat eigenlijk? 


ZevalleninslaapA
lleen woorden
“Een goed verhaal is goud waard”. Vraag het aan elke goede leider. Verhalen kunnen raken en inspireren, waar “droge” feiten op hun best alleen overtuigen. En vertellen is de meest gangbare vorm om een verhaal te brengen.

Maar woorden zijn beperkt. Niet elke verteller is in staat een verhaal beeldend over te brengen en dat vraagt wat van de luisteraars. Woorden kunnen verkeerd begrepen worden. Ze kunnen verwarring en zelfs verwijdering veroorzaken. Er blijkt dan ook een grens te zijn aan wat storytelling teweeg kan brengen. Vooral in tijden van grote onzekerheid door verandering, en helemaal wanneer betrokkenen hun standpunten al hebben ingenomen.

High-impact
Daarom gaan high-impact interventies een stap verder dan storytelling. Ze laten betrokkenen de verhalen niet alleen horen, maar aan den lijve beleven, met behulp van evidence-based technieken, die ontleend zijn aan onder andere theater. Ze raken rechtstreeks aan de onderliggende beelden, belangen en behoeften – in een taal die dieper gaat dan woorden alleen. Bovendien zijn high-impact interventies gefocust op interactie. Er is niet alleen een zender en een ontvanger, hoe mooi het verhaal ook is. Er is uitwisseling en daardoor ontstaat verbinding.

Het effect
Met een high-impact interventie wordt het verhaal van de hele organisatie zichtbaar én voelbaar: niet één verhaal dat deze of gene goed uitkomt, maar het verhaal dat de verhalen van allen verbindt. Veranderingen komen daardoor beter, makkelijker en sneller tot stand; met actief commitment van alle betrokkenen. Zo komt energie vrij.
Van veranderaars vraagt dat om een stap buiten hun comfortzone te zetten. En meestal ook om het inzetten van gespecialiseerde expertise. Maar bovenal vraagt het om de bereidheid alle verhalen werkelijk te horen en ze recht te doen.

Wendela Kloosterman
veranderkundig adviseur en interventie-expert ECo-i

ACTIE: voor uw ervaringen een boek cadeau!

Heeft u ervaringen met storytelling of high-impact interventies?
Wij willen úw verhaal graag horen!

De meest verrassende of opmerkelijke reactie honoreren wij met een exemplaar van het boek Theaterinterventies: 12 technieken voor veranderen zonder weerstand (Boom Nelissen, 2012; winkelprijs: €25,50). Daarin leest u alles over twaalf vormen van high-impact interventies die de interventie-experts van ECo-i vaak toepassen.

 

 

 

Reageer