Het kan wél!

Lees hier hoe…

Weerstand en impasses
Organisatieveranderingen, van welke aard dan ook, bezorgen menigeen hoofdbrekens: maar liefst 70% van de veranderingen zou volgens sommigen mislukken. Wie in een verantwoordelijke rol bij veranderprocessen betrokken is, kent in het bijzonder de zorg dat weerstand tegen verandering optreedt.

Onderzoek (o.a. Ardon, 2009 en 2011) toont aan, dat die begrijpelijke bezorgdheid tragisch genoeg zelf doorgaans de weerstand versterkt. Zelfs onbewuste uitingen ervan roepen namelijk argwaan op onder de overige betrokkenen, die deze op hun beurt uiten in bijvoorbeeld terugtrekkend gedrag. Dat gedrag voedt vanzelfsprekend de bezorgdheid bij de veranderaars; enzovoorts.
Aldus belanden veranderaars en overige betrokkenen bij een veranderproces vaak in een vicieus patroon van onderlinge beeldvorming. Daaruit ontstaan impasses – en daarmee het gevaar van mislukking.

Om dit vicieuze patroon te doorbreken, schieten klassieke interventies tekort. Hun appèl op de rede legt het in de praktijk af tegen de vastgezette beelden en gevoelens. Sterker nog: dat appèl communiceert, hoe onbedoeld ook, een verondersteld “eigen gelijk”, waardoor het juist bijdraagt tot het patroon.
Het antwoord ligt in high-impact interventies, die gebruik maken van Enacted Reality (ER). De interventie-experts van ECo-i stelden hun expertise ter beschikking voor een boek hierover, dat het verschil met klassieke interventies glashelder maakt.

High-impact interventies
High-impact interventies passeren de interpretaties en rationalisaties, waarin betrokkenen bij impasses elkaar gegijzeld houden. Het zijn evidence-based technieken die rechtstreeks tot de onderliggende beelden en gevoelens spreken.
De bewustwording en verbinding die dat teweeg brengt, transformeren weerstanden tot een actieve, gezamenlijke veranderenergie. De impasse wordt doorbroken – tot opluchting van de betrokkenen zelf, maar bovenal: met klinkend resultaat.

Expertisecentrum Organisatie-Interventies (ECo-i)
In iedere gegeven situatie de best mogelijke high-impact interventie kiezen, is geen sinecure. Naast een gedegen veranderkundige werkwijze, vraagt dat om kennis van het aanbod en kritische verdieping in de specifieke context.
Daarnaast is het vormgeven en uitvoeren op maat van high-impact interventies een vak apart. Specialistische expertise en bijzondere vaardigheden zijn nodig, die per interventievorm verschillen.
High-impact interventies hebben die naam bovendien niet voor niets. Zowel organisatieveranderaars als overige betrokkenen kunnen zich in de praktijk overrompeld voelen door de enorme effecten van de interventie. Om die effecten optimaal te verzilveren, vraagt ook het traject na de interventie dan ook deskundige aandacht, regie en borging.
Tenslotte ontstaan in de praktijk regelmatig potentiële nieuwe interventievormen. Die moeten ontwikkeld en getest worden, voordat bewuste toepassing verantwoord is.

In deze en andere behoeften voorziet de stichting Expertisecentrum Organisatie-interventies (ECo-i).

ECo-i: ook voor u
ECo-i bemiddelt voor ieder verandertraject een geschikte en vertrouwde trajectbegeleider. Deze werkt methodisch samen met geselecteerde specialisten van naam voor een maximaal effectieve interventie.
Ook in uw verandertraject gaat het roer gegarandeerd om – vaak in één middag. Zonder moeite of stress, en met maximaal resultaat.

Maak vandaag nog kennis met ECo-i. Doe gratis de online quickscan of maak een afspraak voor een advies op maat.

Doe de quickscan
Advies op maat
Boek over high-impact interventies